Oude en jonge hand

Terugblik startbijeenkomst zorgcoöperatie

Het organiseren van een zorgcoöperatie begint met initiatief van inwoners uit Westerhoven, georganiseerd door mensen uit Westerhoven. Tijdens de startbijeenkomst op 19 november jl. waren er zeventig personen naar Hoefzicht gekomen om informatie te ontvangen. Tijdens deze avond hebben zij ook meegedacht over de vraag of het wenselijk is dat er een zorgcoöperatie in Westerhoven komt. De aanwezigen hebben in totaal 32 verbeterpunten voor verschillende leefgebieden gegeven en deze genoteerd op post-its. De twee meest genoemde verbeterpunten staan hieronder beschreven, de andere worden door de werkgroep bewaard en meegenomen bij de opzet van een plan.

Het blijkt dat inwoners van Westerhoven graag gezamenlijk (technologische) hulpmiddelen willen huren of inkopen. Deze hulpmiddelen ondersteunen mensen om langer thuis, in hun eigen huis, te blijven wonen. Langer thuis wonen wil iedereen, maar wel met gelegenheid tot gezelligheid en elkaar ontmoeten. Een centrale plaats waar iedereen, jong(er) en oud(er) elkaar kan treffen. Waar je onder het genot van een kopje koffie of thee kunt bijkletsen en, indien nodig, hulp kunt vragen. Hulpvragen voor bijvoorbeeld de klussendienst of vragen over tuinonderhoud, vervoer naar een winkel, klein praktische problemen of hulp bij de computer. Een aantal diensten bestaat al en daar zijn we allemaal dankbaar voor!

De werkgroep WIJ Worden ouder gaat nu een plan van aanpak maken om met de verbeterpunten aan de slag te gaan. Of de zorgcoöperatie ooit in ons dorp komt, daar kunnen wij nu geen uitspraak over doen. Maar een ding is zeker, er is voldoende inspiratie om hiermee verder te gaan! Hopelijk tot ziens bij het eetpunt ‘Samen koken, samen eten’.

Met vriendelijke groet,

De leden van de werkgroep WIJ Worden ouder