Vertrouwenspersoon

Binnen WIJ WEsterhoven zijn er heel veel vrijwilligers aan de slag met diverse projecten. Denk bijvoorbeeld aan de techniekcoaches bij basisschool De Ster en de leden van de dienstengroep WIJ Helpen elkaar. Wij willen dat iedereen met veel plezier zijn vrijwilligerswerk kan uitvoeren, zonder dat er zaken spelen als pesten, conflicten, discriminatie of seksuele intimidatie.

Het moeilijke van dit soort ongewenste gedrag is, dat het erg persoonlijk is. Wat voor de een als intimiderend overkomt, is voor de ander helemaal geen probleem. WIJ WEsterhoven wil er in ieder geval voor zorgen dat wij iedere vrijwilliger en andere betrokkenen een luisterend oor kunnen bieden en hun ‘klacht’ professioneel kunnen behandelen.

Angelique van Kruijsdijk is gecertificeerd vertrouwenspersoon en bereikbaar via info@ijkadvies.nl of 06 – 55 10 42 70.