Iedereen kan meedoen op zijn of haar niveau

De Participatiewet was aanleiding voor een aantal ondernemers om te praten over het opstarten van een beweging om dorpsgenoten met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen, zodat iedereen in Westerhoven op zijn of haar niveau mee kan doen. Werk is immers belangrijk om in de kosten voor levensonderhoud te voorzien, om sociale contacten op te bouwen met collega’s, voor een goed gevoel van eigenwaarde en mogelijkheid tot zelfontplooiing.

Krachten bundelen

Conclusie van dit gesprek was: in Westerhoven gebeurt al veel, maar vooral op individueel bedrijfsniveau. Het zou goed zijn om in Westerhoven de krachten te bundelen en een beweging op gang te brengen om als dorp meer gestructureerd kansen op te pakken. Op 21 april 2016 heeft een aantal ondernemers uit Westerhoven, aan de hand van de presentatie van Pieter Bax, gesproken over het idee van een dergelijke beweging. Hiervoor bleek breed enthousiasme te bestaan en dus ging een aantal ondernemers aan de slag met de realisatie van WIJ WEsterhoven.

Ruimte om te wonen, werken en leven

WIJ WEsterhoven is een ontmoetingsplek die bewoners, bedrijven en verenigingen in Westerhoven met elkaar verbindt en ervoor zorgt dat er voor iedereen in het dorp ruimte is om te wonen, werken en leven. En ondanks dat ondernemers het voortouw hebben genomen bij de oprichting ervan, zal WIJ WEsterhoven nadrukkelijk een brede beweging worden die zal bestaan uit alle lagen van de bevolking. Iedereen is immers gelijkwaardig. Het is belangrijk dat iedereen zijn bijdrage levert aan de samenleving, we samen beslissen en samen zelfredzaam zijn.

WIJ WEsterhoven heeft als doel ervoor te zorgen dat we in Westerhoven samen, ook op lange termijn, goed kunnen werken en wonen. Iedereen hoort er bij, heeft talent en moet op zijn niveau mee kunnen doen. Vanuit die vrijheid en eigen verantwoordelijkheid gaan we dit als dorp samen organiseren en starten we WIJ WEsterhoven met als slogan: ‘Werken, wonen, ik en jij’.Ruimte om te wonen, werken en leven