Zorgcoöperatie WIJ WEsterhoven

  • Doel: Onderzoeken of het mogelijk en zinvol is om een zorgcoöperatie op te richten in Westerhoven.
  • Contactpersoon: Helma van Gerven
  • Contact: helmavangerven@zuidzorg.nl

Opvangruimte met professionele hulp

  • Doel: Het realiseren van een opvangruimte voor ouderen met professionele hulp.
  • Contactpersoon: Petri Huijbers
  • Contact: 06-51748207

Vereenzaming

  • Doel: Het tegengaan van vereenzaming bij ouderen door vebindingen te leggen tussen verschillende reeds bestaande initiatieven.
  • Contactpersoon: Helma van Gerven
  • Contact: helmavangerven@zuidzorg.nl